postani član

serbian

explore team

Forma za pristup planinarskom udruženju SET
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Nivo osiguranja
Za više informacija o nivou osiguranja posetite sajt Planinarskog saveza Srbije ili nas kontaktirajte putem telefona ili email-a.
Saglasnost
Potvrđujem da sam upoznat/a sa pravnim aktima koji određuju rad planinarskog udruženja“Serbian Explore Team“ i da ću svoje aktivnosti izvoditi u skladu sa navedenim pravnim aktima: Zakon o sportu, Zakon u turizmu, Statut i Pravilnici Planinarskog saveza Srbije i planinarskog udruženja „Serbian Explore Team“.

INSTRUKCIJE ZA UPLATU – UČLANJENJE

Uplatilac: Vaše ime, prezime i adresa

Svrha uplate (ZA NOVE ČLANOVE): Učlanjenje za vaše ime i prezime

Svrha uplate (ZA POSTOJEĆE ČLANOVE): Obnova članarine za vaše ime i prezime, broj planinarske kartice

Primalac: Planinarsko udruženje Serbian Explore Team, Patrijarha Joanikia 17b, 11090 Rakovica, Beograd

Šifra plaćanja: 289

Iznos učlanjenja sa osnovnim osiguranjem: 1.800 rsd

Iznos učlanjenja sa dopunskim osiguranjem: 3.800 rsd

Račun primaoca: 205-0000000528073-73

PREUZIMANJE ČLANSKE KARTICE

Kontaktiraćemo vas kada vaša članska kartica i markica budu bile spremne. Očekivano vreme za izradu kartice je 7 radnih dana od dana izvršene uplate.

Ako se planinarska akcija na koju želite da idete realizuje u periodu predviđenom za izradu vaše članske kartice, naglasite vodiču akcije da ste nov član koji je podneo zahtev za učlanjenje i izvršio uplatu i da čekate izradu članske kartice. Vodič će izvršiti proveru i omogućiti Vam da učestvujete na akciji.